Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Filtry
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Galerie Venis

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaPostanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem ul. Malborska 37, paw. B6 03-286 Warszawa.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Galerie Venis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.galerievenis.pl.
Sprzedawca – "ANICAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059371, NIP 1132331237, nr REGON 01740517500000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@galerievenis.pl
 3. Telefon: 22 673 03 70
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Malborska 37, paw. B6 03-286 Warszawa
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Malborska 37, paw. B6 03-286 Warszawa

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
   • eCard
   • dotpay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
  4. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Malborska 37, paw. B6 03-286 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Malborska 37, paw. B6 03-286 Warszawa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 10 Dane Osobowe

Definicje:

 1. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 2. „Dane osobowe” - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. „Przetwarzanie” - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 4. „Odbiorca” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 5. „Podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 6. „Państwo trzecie” – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe,
 7. „Regulamin” – niniejszy Regulamin,
 8. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG),

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ANICAR Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, KRS 0000059371, NIP 1132331237, REGON 01740517500000. Dane kontaktowe do Administratora danych:
 2. e-mail: sklep@galerievenis.pl
 3. lub pocztą tradycyjną na w/w adres,
 4. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 5. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
 • w celu dokonania rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 • w celu dokonania logowania do dedykowanego konta - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 • w celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy w postaci niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 • w celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu lub usługi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 • w celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z dokonaniem płatności w wyniku złożonego zamówienia,
 • w celu wystawienia oraz przesłania w tym w wersji elektronicznej (na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji), dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z dokonaniem płatności w wyniku złożonego zamówienia,
 • w celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji postanowień wynikających z Regulaminu oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia przez Administratora danych obowiązku wynikającego z przepisów prawa w związku z realizacją zamówienia,
 • w celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (bieżąca komunikacja) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku realizacją postanowień wynikających z Regulaminu lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych,
 • w celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną (sms, mms, połączenie głosowe) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych,
 • w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – parawanie uzasadniony interes Administratora danych,
 • w celu realizacji programów lojalnościowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) – czyli warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (zasady uczestnictwa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych,
 • w innych celach, przy czym Administrator danych dostarcza odrębną, dedykowaną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 lub/i art. 14 RODO (np. w związku z realizacją praw osób, których dane dotyczą),
 1. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uznaje się (przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
 • w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych - za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację biznesową (np. długotrwała współpraca) lub umowę w tym w formie Regulaminu,
 • w celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (bieżąca komunikacja) – za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się przetwarzanie, polegające na udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania,
 • w celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną (sms, mms, połączenie głosowe) – za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację biznesową (np. długotrwała współpraca) lub umowę w tym w formie Regulaminu,
 • w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu – za prawnie uzasadniony interes uznaje się wiążącą strony relację biznesową (np. długotrwała współpraca) lub umowę w tym w formie Regulaminu,
 • w celu realizacji programów lojalnościowych - za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych uważa się podejmowanie czynności związanych z zarządzaniem oferowanym programem lojalnościowym,
 1. Informujemy, iż dane osobowe moją być ujawniane lub udostępniane odbiorcom danych lub stronom trzecim:
 • organom publicznym, państwowym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarby, Policja Sąd, lub inne organy/podmioty publiczne),
 • odbiorcom danych, współpracujących z Administratorem danych w celu realizacji postanowień Regulaminu w zakresie dostarczenia zamówionych produktów (kurierzy, Poczta Polska),
 • odbiorcom danych, współpracujących z Administratorem danych w celu realizacji postanowień Regulaminu w zakresie dokonywania płatności (pośrednicy w dokonywaniu płatności, bank),
 • dane osobowe są lub mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, procesor). Kategoriami podmiotów będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na polecenia Administratora danych są lub mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT, księgowości, rozliczeń podatkowych, usług prawnych, prowadzenia sklepu internetowego.

Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym ujawnia lub udostępnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

 1. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – czyli do państwa trzeciego, między innymi w oparciu o:
 2. 45 RODO - Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
 3. 46 ust. 2 lit. c) RODO - standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą.

Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych przekazuje dane osobowe, dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. Informujemy o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych przez Administratora danych,

 1. Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:
 • w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych – przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w celu dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu dokonania logowania do dedykowanego konta – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy w postaci Regulaminu – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniem – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu wystawienia oraz przesłania, w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji, dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z Regulaminem – przez czas obowiązywania postanowień Regulaminu oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń,
 • w celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (bieżąca komunikacja) - przewiduje się, iż okres ten wynosi 5 lat od daty otrzymania ostatniej korespondencji,
 • w celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną (sms, mms, połączenie głosowe) – – przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu – przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • w celu realizacji programów lojalnościowych – przez czas obowiązywania programu lojalnościowego oraz przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, oraz przez okres 3 lat w związku z możliwością wystąpienia pomiędzy stronami roszczeń.

Informujemy, iż wyżej wymienione okresy przetwarzania danych osobowych mogą ulegać zmianie np. w związku z nowelizacją przepisów prawa,

 1. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych realizacji następujących praw:
 2. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. prawo od przenoszenia danych,
 8. prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania,

 1. Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj.:
 2. przetwarzanie w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych,
 3. przetwarzanie w celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną (sms, mms, połączenie głosowe),
 4. przetwarzanie w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu,

o prawie prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, iż wycofanie zgody należy zgłosić do Administratora danych za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu udokumentowania wyrażonej zgody w oparciu o postanowienia wynikające m. in. z art. 7 RODO,

 1. Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobnych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155,
 2. Informujemy, iż podanie danych osobowych ma charakter:
 • przetwarzanie w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzania w celu dokonania rejestracji w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu – ma charakter dobrowolny oraz umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu dokonania logowania do dedykowanego konta – ma charakter dobrowolny oraz umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu realizacji postanowień w związku z zawarciem i realizacją postanowień umowy w postaci Regulaminu – ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia i dokonania przesyłki zamówionego produktu – ma charakter umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu dokonania i monitorowania płatności w związku ze złożonym zamówieniem – ma charakter umowny oraz ustawowy, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie oraz brakiem możliwości spełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • przetwarzanie w celu wystawienia oraz przesłania, w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w wersji papierowej na wskazany adres do korespondencji, dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) – ma charakter umowny oraz ustawowy, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie oraz brakiem możliwości spełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • przetwarzanie w celu rozpatrzenia rękojmi lub reklamacji zgodnie z Regulaminem – ma charakter dobrowolny, umowny oraz ustawowy, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie oraz brakiem możliwości spełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • przetwarzanie w celu udzielenie odpowiedzi na otrzymywane pytania (bieżąca komunikacja) – ma charakter dobrowolny oraz umowny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych (np. w postaci Newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną (sms, mms, połączenie głosowe) – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta w formie ankieta satysfakcji w formie elektronicznej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego (telefonicznie – połączenie głosowe) w odniesieniu do oferowanych produktów, usług, realizacji postanowień Regulaminu – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 • przetwarzanie w celu realizacji programów lojalnościowych – ma charakter dobrowolny, a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu, w jakim są przetwarzanie,
 1. Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,
 2. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cele, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane,
 3. Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych reprezentujących osobę prawną lub występując z ramienia osoby prawnej,
 4. Informujemy, iż dane osobowe mogą pochodzić:
 5. bezpośrednio od osoby fizycznej,
 6. w przypadku osób fizycznych występujących z ramienia osoby prawnej – od osoby prawnej lub z ogólnodostępnych źródeł (np. KRS),
 7. w przypadku osób fizycznych zarejestrowanych w CEIDG – od osoby, której dane dotyczą lub z ogólnodostępnych źródeł (np.CEIDG).

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"ANICAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa
adres e-mail: sklep@galerievenis.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie Galerie VenisPostanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Galerie Venis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.galerievenis.pl
Sprzedawca - "ANICAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059371, NIP 1132331237, nr REGON 01740517500000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@galerievenis.pl
 3. Telefon: 22 673 03 70

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@galerievenis.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@galerievenis.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@galerievenis.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Regulamin newslettera

sklepu Galerie VenisPostanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy Galerie Venis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.galerievenis.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca - "ANICAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059371, NIP 1132331237, nr REGON 01740517500000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@galerievenis.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@galerievenis.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@galerievenis.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH

w sklepie Galerie Venis

 

 1. Kod rabatowy procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na https://sklep.galerievenis.pl/ z rabatem określonym w informacji o promocji.
 2. Ważność kodu rabatowego jest określona w informacji o promocji.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie https://sklep.galerievenis.pl/
 4. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w sklepie https://sklep.galerievenis.pl/ ani innymi kodami rabatowymi.
 5. Kod rabatowy nie dotyczy towarów przecenionych, promocyjnych oraz towarów z wyprzedaży.
 6. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami procentowymi, udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego https://sklep.galerievenis.pl/.
 9. Mechanika uaktywniania kodu rabatowego jest następująca:
  • Kupujący dodaje wybrany produkt do Koszyka
  • Kupujący wpisuje kod rabatowy w polu oznaczonym „Mam kupon rabatowy”
  • Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Użyj” widocznym przy polu „Mam kupon rabatowy” Kupującemu udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
 10. Towary, które zostały zakupione z użyciem kodu rabatowego, mogą zostać zwrócone na zasadach ogólnych określonych przez Sklep w Regulaminie Sklepu dostępnym na https://sklep.galerievenis.pl/regulaminy.
 11. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z użyciem kody rabatowego, Kupujący otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na dokumencie zakupu.
 12. Udział w promocji oznacza zgodę Kupującego na warunki wykorzystywania kodów rabatowych określone niniejszym Regulaminem.
 13. Zapytania lub uwagi związane z korzystaniem z kodów rabatowych mogą zostać wysłane na adres: sklep@galerievenis.pl.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego https://sklep.galerievenis.pl/, który dostępny jest pod adresem https://sklep.galerievenis.pl/regulaminy. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny wedle właściwości ogólnej.

 

 

Warszawa, 16.11.2023

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ TOWARÓW

„BLACK18”

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji jako promocyjnej sprzedaży towarów pod nazwą „BLACK18” jest Anicar spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 168, 04-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059371, NIP 113-23-31-237, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest sprzedaż towarów produkcji hiszpańskiej w salonach sprzedaży GALERIE VENIS w Warszawie.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 listopada 2023 do 30 listopada 2023 lub do wyczerpania puli towarów promocyjnych.
 • 2 ZASADY PROMOCJI
 1. Promocja polega na udzieleniu 18% rabatu na towary produkcji hiszpańskiej oferowane do sprzedaży przez Organizatora Promocji w salonach sprzedaży GALERIE VENIS w okresie obowiązywania Promocji.
 2. 18% rabat udzielany jest od ceny regularnej.
 3. Rabat naliczany jest przy złożeniu zamówienia przez klienta, po wpisaniu kodu rabatowego „BLACK18” w Koszyku.
 4. W akcji może wziąć udział każdy klient, który w okresie 17 listopada 2023 do 27 listopada 2023, zarejestruje się do newslettera Galerie Venis, złoży zamówienie na produkty produkcji hiszpańskiej i opłaci je jedną z dostępnych form płatności.

 

 • 3 POZOSTAŁE WARUNKI PROMOCJI
 1. Promocja jest ograniczona czasowo i ilościowo.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z Promocją „10 rat 0%”.
 4. Organizator oświadcza, że w okresie 30 dni przed rozpoczęciem promocji nie prowadził żadnych akcji promocyjnych na towary produkcji hiszpańskiej.
 5. Organizator oświadcza, że przedstawione na stronie www.sklep.galerievenis.pl ceny towarów produkcji hiszpańskiej są najniższymi cenami tych towarów z okresu 30 dni przed rozpoczęciem akcji promocyjnej „BLACK18”.
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.sklep.galerievenis.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl